Slide thumbnailEğitim Destek Program
Değerlendirme Raporu ve
İhtiyaç Analizi
Raporu İnceleyinKahramanmaraş depremlerinden doğrudan etkilenen
lise öğrencisi kız çocuklarının durumuna yönelik
değerlendirme raporunu buradan inceleyebilirsiniz.
EŞİT BİR GELECEK İÇİN
BİRLİKTE HAREKET EDELİM
KOZA BURS PROGRAMI,
BRIDGE TO TURKEY FUND
DESTEĞİ İLE HAYATA GEÇTİ
BİLGİ ALIN

TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK

Eşit Gelecek Derneği, 2019 yılında gönüllü bir grubun inisiyatifi ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Teknolojinin, inovasyonun ve girişimciliğin gücünü kullanarak hak temelli bir yaklaşımla çalışır, kemikleşmiş problemlere yenilikçi çözümler sunmak için farklı çözüm alternatifleri sunar, sivil alanda yer alan aktörlerin bu çözümleri hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları beceri setini sağlamaya çalışır.

NEDİR?

Eşit Gelecek Derneği teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin gücünü kullanarak  toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunmak için çalışan bir sivil toplum örgütüdür. 

MİSYON

Teknoloji okur-yazarlığını yaygınlaştırmak, toplumsal fayda sağlayan teknolojiler üretmek, teknoloji yardımıyla dezavantajlı grupların seslerini duyurmak ve bu grupları güçlendirmek için çalışır. 

İŞBİRLİĞİ

Eşit Gelecek Derneği, bir sosyal girişim olan Kalivera ile birlikte teknolojiyi fayda amacıyla kullanan projeler hayata geçirmek üzere çalışmaktadır.

Burs programımıza destek olun!

55

KOZA Topluluğu
olarak desteklediğimiz
bursiyer sayısı

50

BTF desteği ile
desteklediğimiz
bursiyer sayısı

115

Eğitim Destek Programı
katılımcı sayısı

KOZA PLATFORMU

İLE TANIŞTINIZ MI?

KOZA, ortaokul ve lise dönemindeki genç kızlarının gelecekte ne istediğini bilen, ilgi duyduğu alanlarda çalışan güçlü kadın liderler olmalarını desteklemek için hayata geçirilen bir güçlendirme programıdır. Koza Platformu’nda kız çocukları ile KOZA’ya kayıt olmuş olan gönüllü kadınlar bir araya gelirler.

2019 yılında hayata geçen platformun bugün 8000’den fazla öğrenciye erişimi bulunmaktadır.

Hakkımızda

Eşit Gelecek Derneği 2019 yılında teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin gücünü kullanarak toplumsal sorunlara çözümler sunmak için kafa yoran bir grup kişi tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Teknoloji okuryazarlığını yaygınlaştırmak, toplumsal fayda sağlayan teknolojiler üretmek, teknoloji yardımıyla dezavantajlı grupların seslerini duyurmak ve bu grupları güçlendirmek için çalışır. Şimdiye kadar çocuk ve gençlerle kodlama atölyeleri; Fayda için Teknoloji buluşmaları düzenlenmiş; farklı STK ve inisiyatiflerin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik dijital çözümler hayata geçirilmiştir. Dernek tüzüğünü web sitesindeki dernek bilgileri sayfasından inceleyebilirsiniz.

Odaklandığımız Alanlar

  • FAYDA İÇİN TEKNOLOJİ

    Sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri yaparak sahiplendikleri sosyal alanda yenilikçi çözümler üretmeleri için fayda odaklı teknoloji projeleri gerçekleştiriyoruz.

  • TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ

    Hassas grupların ekonomik hayata katılımını ve nitelikli eğitime erişimini arttırmak için çeşitli teknoloji eğitimleri ve dijital okuryazarlık projeleri düzenliyoruz. Teknoloji alanında eşitliğin sağlanması için erken yaşta çocuklarla STEM ve kodlama aktiviteleri yürütüyoruz.

  • TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KAPSAYICILIK

    Gelişmekte olan ve önümüzdeki yıllarda mesleklerin büyük çoğunluğunda bir dönüşüme sebep olacak dijital devrimin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini yıkmasını, kapsayıcı ve eşitlikçi bir çalışma ortamı yaratmasını sağlamak için çalışıyoruz.

DESTEKLEYİN!

Birlikte yapabileceğimiz çok şey var!

“Eşit Bir Gelecek” vizyonumuzu desteklediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz!