Hakkımızda

Neden?

Eşit Gelecek Derneği teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin gücünü kullanarak toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunmak için çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Teknoloji okur yazarlığını yaygınlaştırmak, toplumsal fayda sağlayan teknolojiler üretmek, teknoloji yardımıyla dezavantajlı grupların seslerini duyurmak ve bu grupları güçlendirmek için çalışır.

Neler Yapıyoruz?

Sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri yaparak sahiplendikleri sosyal alanda yenilikçi çözümler üretmeleri için fayda odaklı teknoloji projeleri gerçekleştiriyoruz.

Sosyal adaletin temelinde duyulmayanın sesinini duyurmak yatar. Görsel ve dijital iletişim metodlarını kullanarak daha çok insana ilham verecek, daha fazla etki yaratacak ve insanları harekete geçirecek hikayeler anlatıyoruz.

 

Hassas grupların ekonomik hayata katılımını ve nitelikli eğitime erişimini arttırmak için çeşitli teknoloji eğitimleri ve dijital okuryazarlık projeleri düzenliyoruz. Teknoloji alanında eşitliğin sağlanması için erken yaşta çocuklarla STEM ve kodlama aktiviteleri yürütüyoruz

Teknoloji sektörü iş yapış şeklinin hızla değiştiği sektörlerden bir tanesi. Yeni yeni gelişmekte olan ve önümüzdeki yıllarda mesleklerin büyük çoğunluğunda bir dönüşüme sebep olacak dijital devrimin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini yıkması kapsayıcı ve eşitlikçi bir çalışma ortamı yaratmasını sağlamak için çalışıyoruz

ÇALIŞMA ALANLARI

Image

EĞİTİM

Teknolojiyi sanat, doğa gibi farklı alanlarla birleştirerek interdisipliner bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz eğitim programları ile Türkiye'deki teknoloji okuryazarlığını arttırmayı, teknoloji kültürüne sahip, araştırmacı ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz

Image

Sosyal Fayda

Teknoloji ve dijital çözümlere ulaşmakta nispeten zorluk çeken ve bu konuda yetişmiş kaynakları kısıtlı olan sivil toplum örgütleri, sosyal değişim ajanları, sosyal girişimciler, sanatçılar ve akademisyenlerle beraber ulaşılabilir ve sosyal fayda odaklı projeler hayata geçirmek için çalışıyoruz

Image

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Teknoloji ile ilgilenen ve bu sektörde bir kariyer hedefleyen kadın sayısını arttırmak için başarılı rol modelleri ve mentor kadın çalışanları ilköğretim çağındaki öğrencilerle bir araya getiriyoruz.

Bizi sosyal medyada takip edin!